Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hücre

Hücre

Hücre, canlılarda bulunan ve canlılık özelliğini taşıyan ve işlevsel olan en küçük yapı birimine hücre adı verilir. Göze olarak da adlandırılan bu hücre, bütün canlı organizmalarda bulunmaktadır. Ancak bütün organizmalarda şekil ve sayı bakımından farklılık gösterebilir. 
İngilizce 'cell' kelimesinden ortaya çıkan hücre kelimesi, Latince'de bulunan 'cellula' kelimesinden türetilmiştir ve Türkçe karşılığı 'küçük odacık' anlamındadır.

Hücrenin Tarihçesi


İlk olarak Robert Hook tarafında bir şişe mantarı deneyi sonrası ortaya çıkarılmıştır. Hook bu deneyde şişe mantarını gözlemlerken yan yana dizili halde bulunan küçük odacıkları görüp mantarın bu odacıklar tarafından meydan geldiğini gözlemlemiştir. Daha sonra bu odacıklara hücre adını vermiştir. 

Yine 1674 yılında LEEUWENHOEK suyun içerisinde hareket eden küçük hücreleri gözlemlemiştir. Ayrıca LEEUWENHOEK, ilk defa kan hücrelerini gözlemleyen bilim adamı olarak da tarihe geçmiştir. 

Bu deneyden tam 200 yıl sonra 1831'de Brown bir bitki hücresini gözlemledi ve burada bitkinin içinde bulunan dairesel şekle çekirdek adını verdi. Ancak teknolojik yetersizlik nedeniyle çekirdeğin yapısı hakkında bir bilgi edinemedi.

19. Yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise Schleiden ve Schwann, bütün canlılarda hücrenin bulunduğu hipotezini ortaya attılar. Daha sonra Virchow eklemeler yaparak hücre teorisinin  günümüzdeki halini almasına katkı sağlamıştır. 

Hücrenin Yapısı


Canlı türlerinin hepsinin temelini hücre oluşturur. Ancak hücre organizmalara göre sayı ve şekil bakımından farklılık gösterir. Örneğin en uzun hücre sinir hücreleridir ve boyu yaklaşık 1 cm kadardır. 
Hücreler bazı özel durumlar dışında canlı gözle görülemezler. Ancak bir mikroskop yardımıyla incelenirler. Yine de devekuşu yumurtası, tavuk yumurtası gibi tek hücreli olan canlılar çıplak gözle de görülebilir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
 • Prokaryot Hücre:  İçerisinde çekirdek bulundurmayan ve sadece ribozom organeli olan hücrelere prokaryot hücre adı verilir. Prokaryot hücrelerin hepsi tek hücreli olup bütün hayati faaliyetlerini sitoplazma içinde gerçekleştirmektedirler. Bakteriler ve bazı arkebakteriler bu tür hücre yapısına sahiptir.
 • Ökaryot Hücre: İçerisinde organeller barındıran ve sitoplazmadan ayrı çekirdeği bulunan hücre yapısına ökaryot hücre adı verilir. Prokaryot hücrelere göre oldukça gelişmiş olan ökaryot hücrelerin bazıları tek bazıları ise çok hücrelidir. Örneğin, protistalar, bitkiler, hayvanlar ve mantarlar ökaryot hücrelerdir. Ökaryot hücreler 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organellerdir. 

1. Hücre Zarı


Hücreyi çepeçevre sararak dış ortamlardan ayıran seçici geçirgen yapıdaki zara hücre zarı adı verilir. Hücreye şeklini veren bu zar, temel olarak hücreyi dış ortamdan koruma görevini üstlenir. Lipid ve proteinlerden oluşan hücre zarı, bir duvar değil içi sıvı dolu olan esnek bir zardır. 

Hücre zarının görevleri ise şunlardır: 
 • Sitoplazma etrafını sararak dağılmasını önler ve hücreye şekil verir. 
 • Maddelerin giriş ve çıkışını kontrol eder. 
 • Enzimlerin taşınmasında rol oynar.
 • Hücrelerin kendi içinde tanınmalarını sağlar.
 • Hücre içinde ozmotik dengeyi korur.
2. Sitoplazma ve Organeller

Çekirdek ile hücre zarı arasında bulunan ne sıvı ne katı halde olan eriyiktir. İçerisin madde iletiminden salgı üretimine kadar birçok görevi üstlenen organeller bulunmaktadır. Bu organeller şunlardır:
 • Endoplazmik Retikulum: Hücreyi bir ağ gibi saran bu organel, hücre içerisinde madde iletimini sağlamaktadır.
 • Mitokondri: Bu organel, hücre içerisinde oksijeni kullanarak besinlerden enerji üretimini sağlamaktadır. Enerji ihtiyacının çok olduğu organlarda sayıları, diğer organlara göre daha fazladır. 
 • Ribozom: Endoplazmik retikulumun üzerinde ve çekirdek zarının üzerinde serbest yapıda bulunan bu organel, protein sentezi görevini görür. 
 • Lizozom: Hücre içinde ve hücre dışında maddelerin sindirimini sağlayan granül şeklindeki organeldir. Yaşlanmış organellerin sindirimini sağlar. Bu olaya otoliz adı verilir. 
 • Koful: Daha çok bitki hücrelerinde bulunan bu organelin görevi, sindirilip fazla olan maddelerin depo edilmesini sağlamaktır. 
 • Golgi Cisimciği: Vücutta salgı iletimi ve depolamayı sağlar.
 • Sentrozom: Sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır. 

3. Çekirdek

Hücrenin beyi olarak görev yapan çekirdeğin birçok görevi bulunur. Büyüme, onarma, dağıtım, gelişme olayları çekirdekte meydana gelir. İçinde genetik olarak canlı özellikleri barındırmakla birlikte kromozom adı verilen yapılardan meydana gelmektedir. Bütün hayati faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayarak hücreyi ayakta tutar. Bazı hücrelerde birden fazla bulunurken bazı hücrelerde de hiç çekirdek yoktur.

Günümüzde gelişen teknoloji ile hücreler tekrar tekrar gözlemlenmektedir. Bu sayede hücrenin yapısı ve şekli ile ilgili bilgiler gün geçtikçe tazelenmektedir. 
Son Güncelleme : 24.12.2023 23:00:30
Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hücre Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Epitel Hücre
Epitel Hücre
Epitel Hücre, Epitel terimi Yunanca epi ve thelos sözcüklerinden oluşmaktadır. Epi sözcüğü, üstte, üzerinde anlamı taşımaktadır. Thekos kelimesi ise örtü anlamına gelmektedir. Epitel hücre, vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere verilen isimdir. Şe...
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir
Skuamöz Hücre Nedir, Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki...
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal Hücre Anormalliği
Epitelyal hücre anormalliği, ile alakalı olan smear incelemesi tamamen bir kanser tarama testidir. Bu taramanın en temel amacı kanser var ise bu durumun en erken evrelerini tespit etmektir. Serviksten biyopsi alınarak doku incelendikten sonra kanseri...
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi
İdrarda Maya Hücresi, İdrarda ve idrar yollarında maya hücresi bulunması bağırsaklarda yaşayan yararlı organizmaların sayısının zararlı organizma sayısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bağırsaklarda bulunan çok sayıda yararlı ve zararlı mikro...
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi
Bitki Hücresi, Bilindiği gibi her canlı hücrelerden meydana gelmektedir. Hücre ise anlının en küçük yapı taşıdır. Hücreler bir araya gelerek canlıyı oluşturmaktadır. Bu bilgiye dayanarak bitkilerinde hücrelerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bitk...
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi, Beyin hücreleri nöron adıyla bilinmektedir. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunmakta olan bütün organları, vücudun hareket sistemini kontrol altına almıştır. Beyin hücreleri vücudumuzda bulunan kaslara, bütün organlara ve vüc...
Tübüler Adenom
Tübüler Adenom
Tübüler adenom, tüm insanlarda meydana gelebilen bir polip çeşididir. Direk olarak kalın bağırsak üzerinde görülen bu kanser türü, ciddi tehlikeler taşıyan bir hastalıktır. Günümüzde birçok kanser hastalığı gibi net tedavileri olmayan bu rahatsızlık,...
Neoplazm Nedir
Neoplazm Nedir
Neoplazm nedir, herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesiri altında çıkıp anormal ve hızlı çoğalma ile ortaya çıkıp, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adıdır. Neoplazmin lati...
Dna İzolasyonu Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
DNA izolasyonu, organik açıdan bozulmamış olan hücrelerde özel teknikler aracılığıyla DNA molekülünün ortaya çıkarılmasına verilen isimdir. DNA, hücre içerisinde; kloroplastlarda, mitokondride ve çekirdekte yer almaktadır. DNA izolasyonu ise oldukça ...
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici Besinler
Hücre Yenileyici besinler, Bazı yiyecekler ve özellikle sebzeler vücudun ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak, vücudun yenilenmesini sağlarlar. İnsan yaşamı boyunca hastalıklarla, bazı tahrip edici ve strese neden olan pek çok sağlık sorunuyla karş...
Atipik Hücre
Atipik Hücre
Atipik Hücre; Değişken yapılı, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen, normal hücrelerde çekirdek-sitoplazma oranlarında bozulma ile oluşan hücrelerdir. Kısaca normalin dışında özellik gösteren hücreler oldukları söylenebilir. 1985 yılında ...
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kontrolsüz hücre bölünmesi, yani daha bilinen bir anlamda kanser birçok insanın hayatındaki en büyük sorundur. Tıbbi olarak net bir çözümü olmayan kontrolsüz hücre bölünmesi çoğunlukla sonu ölümle biten bir hastalıktır. Fakat bazı insanlar bu sorunla...

 

Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Beyin Hücrelerinin Ölmesi
Tübüler Adenom
Neoplazm Nedir
Dna İzolasyonu Nedir
Hücre Yenileyici Besinler
Atipik Hücre
Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Kök Hücre Kullanım Alanları
Endoservikal Hücre
Metaplazi Nedir
Dna Görevleri
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Hücre Yenilenmesi
İdrarda Epitel Hücre
Kas Hücresi
Diploit Hücre
Parabazal Hücre Nedir
Hücre Yenileyici Kremler
İnsan Hücresi
Gibberellik Asit
Embriyonik Kök Hücre
Hücre Ölümü
Üreme Hücreleri
Hücre Kültürü
Hücre Yenileyici Bitkiler
Popüler İçerik
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları
Kök Hücre Kullanım Alanları, hücre,bir zarın içindeki protoplazma ile ortasındaki çekirdekten meydana gelen, dokunun en küçük parçasına verilen isi...
Endoservikal Hücre
Endoservikal Hücre
Endoservikal hücre, Rahim dışındaki bazı hücrelerin veya hemen hemen hepsinin yok olması bitmesidir.Halk arasında rahim ağzı yarası olarakta bilinir.E...
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir
Metaplazi Nedir: Metaplazi patolojik olarak değişmiş bir hücre tipinin, başka bir değişmiş dokuya normal olmayan dönüşümüdür. Bu dönüşüm daha çok anor...
Dna Görevleri
Dna Görevleri
DNA Görevleri, Deoksiribo Nükleik asit kısaltılmış ismi (DNA) bütün organizmaların ve bazı virüslerin canlılık ve biyolejik gelişmeleri için olması ge...
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir, Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için...
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi
Hücre Yenilenmesi, insan vücudunun zarar gören organlarının yada cildin yenilenmesi ve onarılması için kendi temeli içerisinde meydana getirdiği doğal...
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda Epitel Hücre
İdrarda epitel hücre, epitel hücrelerinden kurulmuş vücudun iç ve dış yüzeylerini örten bir hücre dokusudur. Epitel hücreler tek ya da çok katlı bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Epitel Hücre
Skuamöz Hücre Nedir
Epitelyal Hücre Anormalliği
İdrarda Maya Hücresi
Bitki Hücresi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024