Dendritik Hücre Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Dendritik Hücre Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Dendritik hücre, memelilerdeki bağışıklık sistemini oluşturan immün (Bağışıklık kazanmış) hücrelerden biridir. Ana işlevi antijenleri işlemek ve bağışıklık sisteminin diğer hücrelerine sunmaktır. Adaptif ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi arasında bir haberci olarak davranırlar.

İmmün yanıtın düzenlemesinde rol oynayan Dendritik hücreler, beyin, testis ve göz haricinde tüm dokularda bulunmaktadır. Özellikle henüz farklılaşmamış T lenfositleri uyararak birincil immün cevabın oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu işlevlerini gerçekleştirebilmek için antijeni kapma, işleme tabi tutma ve uygun kostimülan moleküllerle hücre yüzeyinde sunma becerisine sahiptirler. DH'ler B hücre fonksiyonlarının oluşumunda etkili olduklarından humoral immünite gelişiminde önemli role sahiptir.

İlk defa 1868'de Langerhans tarafından cilt epitel dokusunda görülmüştür. 1973'te Ralph Steinman dalakta dendritik şekilli hücre olduğunu gözlemlemiştir. Ardından yalnızca dalakta değil birçok lenfoid ve lenfoid olmayan dokuda bulunduğu görülmüştür.

DH'lerin yapısal görünümlerinin yanında yüzeylerindeki bazı moleküllerin varlığının, eksikliğinin veya fonksiyonel yeteneklerinin tanımlanması gereklidir. Temel morfolojik görüntüde, hücre yüzeyinden dışarı çıkan uzantıları mevcuttur. Ancak bunların yanında, antijeni işlemek için endosom, lisosom ve epidermisdeki Langerhans hücreleri ve Birbeck granülleri gibi yapılar da bulunmaktadır. Bunlara rağmen henüz bu hücreleri spesifik olarak tanımlayan hücre belirleyicisi bulunamamıştır.

Bu hücrelere oluşum ve farklılaşma açısından bakıldığında DH'ler ilk olarak hematopoetik (Kan oluşturan) kök hücrelerden kaynaklanmakla birlikte, kemik iliğinde miyeloid (Omuriliğe ait) ve lenfoid (Lenfe benzer) seri temelli farklı iki tipte DH bulunmaktadır. Bu farklılaşmaya neden olan ana sitokinin (Cytokine) ise Flt-3L bulunduğu görülmüştür. Bu iki farklı tipteki DH hücresi arasındaki en önemli ayrım ise lenfoid DH'lerde CD8α yüzey belirleyicisi varken miyeloid olanlarda bu indikatör bulunmamaktadır. Çevresel) dokuda DH immatür (Tam gelişmemiş) yapıdayken, matür (Olgun) şekilleri timus (İç göğüs bezi) ve sekonder (İkincil) lenfoid organlarda mevcuttur. Miyeloid DH'ler iki şekilde bulunur;

1. Epitelyal (Gözenekli doku) yüzeylerde Langerhans hücreleri şeklinde.

2. Cildin dermisi (Alt deri) veya solid (Tam) organların interstisyumunda dermal veya interstisyal DH biçiminde.

Olgun ve tam gelişmemiş dendritik hücrelerin özellikleri incelendiğinde, çevresel dokuda bulunan DH'lerin immatür yapıda oldukları ve antijenle karşılaşıp onu yakaladıklarında, bağışıklığı harekete geçirmek üzere lenfoid organlara göç ettikleri görülür. Yaklaşık 48 saat içinde gerçekleşen bu işlem süresince DH'lerde bazı yapısal ve işlevsel değişimler görülmektedir. Bu değişim sonucunda immün yanıtın (Matür DH) oluşumunu sağlayan bazı aktif hücreler oluşur. İmmatür DH ise antijeni yakalamakta ve olgunlaşma safhasında dokudan drene olduğu lenf düğümüne gelmekte, bu safhada da olgun (Matür) DH'ye dönüp, henüz farklılaşmamış T lenfositleri uyarmaktadır. Bu olayda kemokinlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kemokin enflamasyon alanından salgılanan interlökin-8 gibi heparin bağlayan, makrofajları, T lenfositlerini çeken moleküllerdir.


Olgun ve olgunlaşmamış DH'lerin başlıca yapısal ve işlevsel farklılıkları

  • Kılavuz DH'lerin kemik iliğine yerleştiği ve sitokin salınımı yaptığı gözlenir.
  • İmmatur DH'ler kan ve dokularda olan, sitoplazmik çıkıntıları oluşmaya başlamış, antijen alımı için reseptörlere sahip, hücre içi yüksek MHC klas II ve düşük CCR7'ye sahip antijeni tanıma ve yakalama özelliği bulunan hücrelerdir.
  • Matür DH'ler ise lenfoid organlarda yerleşmiş, sitoplazmik uzantıları belirgin olan, hızlı hareket eden ve antijen alımı için reseptörleri azalmış, T lenfosit sitokinlerini üretebilen ve T lenfositleri uyaran hücrelerdir.
Görüldüğü üzere immatür haldeyken antijeni yakalama ve işleme tabi tutma özelliği olan DH'nin, çevresel uyaranlarla olgunlaşma evresi geliştikçe, T hücreleri uyaran hücre karakteri taşımaktadır. DH'nin fonksiyonları üç grupta toplanır:

1. Antijen sunumu ve T lenfositin aktive edilmesi.

2. İmmün toleransın oluşumu ve sürekliliği.

3. B lenfositlerle bellek immünite sağlanması.

Dendritik Hücre Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

DNA Testi Nerede Yapılır?

DNA Testi Nerede Yapılır?

DNA Sarmalı

DNA Sarmalı

Polipektomi Nedir?

Polipektomi Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hücre Metabolizması Nedir ve Nasıl Çalışır?

Hücre Metabolizması Nedir ve Nasıl Çalışır?

Hücre Zarı Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Hücre Zarı Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Hücre Kaça Ayrılır Hücre Bölümleri Nelerdir?

Hücre Kaça Ayrılır Hücre Bölümleri Nelerdir?

Adenin Timin Guanin Sitozin

Adenin Timin Guanin Sitozin

Ölüm Hücresi Türleri ve Özellikleri

Ölüm Hücresi Türleri ve Özellikleri

Güncel

Organizma Ortak Özellikleri

Organizma Ortak Özellikleri

Güncel

Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?

Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?

DNA Nerede Bulunur?

DNA Nerede Bulunur?

Polip Nedenleri ve Belirtileri

Polip Nedenleri ve Belirtileri

Deri Hücrelerinin Yenilenmesi

Deri Hücrelerinin Yenilenmesi

Metaplazi Nedir?

Metaplazi Nedir?

Vasküler Türleri ve Özellikleri

Vasküler Türleri ve Özellikleri

Kök Hücre Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kök Hücre Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hücre Fizyolojisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hücre Fizyolojisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Retina Kök Hücre Nedir ve Nasıl Yapılır?

Retina Kök Hücre Nedir ve Nasıl Yapılır?

Gibberellik Asit Uygulaması

Gibberellik Asit Uygulaması

Fenilketonüri Belirtileri ve Tedavisi

Fenilketonüri Belirtileri ve Tedavisi

Haploit Hücre Nedir? Haploit Hücrenin Özellikleri

Haploit Hücre Nedir? Haploit Hücrenin Özellikleri

Hücre Yenileyici Bitkiler Nelerdir?

Hücre Yenileyici Bitkiler Nelerdir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6